• Almeria Housing
  • Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
  • 04620 Vera (Almería)
  • 645 517 366
  • 604 391 648
  • Bezoeken en contact
Zoeken

Algemene voorwaarden

Volgens de bepalingen van artikel 9 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt vermeld dat deze website eigendom is van Almeria Housing en met maatschappelijke zetel te Calle Alfarero Salvador Hernandez 9, 04620, Vera, Almería, Spanje.

In het kader van de naleving van de huidige wetgeving, vervat in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij Richtlijn 95/46/EG, hierna bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of RGPD, wordt ingetrokken; Almeria Housing informeert gebruikers dat de gegevens die zijn ingevoerd in de contactformulieren en inhuurformulieren worden opgeslagen in behandelingen die eigendom zijn van Almeria Housing.

Evenzo verbindt Almeria Housing zich ertoe de bepalingen van de bovengenoemde gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven, evenals de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen af ​​te dwingen die zijn geïmplementeerd voor het personeel dat tot haar dienst is en dat persoonlijke gegevens verwerkt, waardoor verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang tot hen.

Genoemd personeel is onderworpen aan de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht met betrekking tot de verwerkte gegevens in dezelfde voorwaarden als Almeria Housing Recht op toegang, rectificatie, verwijdering of vergeten, beperking, verzet, overdraagbaarheid en om de gegeven toestemming in te trekken.

De eigenaar van de gegevens heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of vergetelheid, beperking, verzet, overdraagbaarheid en om de gegeven toestemming met betrekking tot de aangeboden persoonsgegevens in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de eigenaren van de gegevens een schriftelijk verzoek per post sturen naar het postadres Calle Alfarero Salvador Hernandez 9, 04620, Vera, Almeria, Spanje, naar het e-mailadres contact@almeriahousing.com, of ze kunnen contact opnemen via telefoon +34 604 391 648.

Openbaarmaking van informatie aan derden: Almeria Housing verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie die op haar websites is verzameld niet te verkopen of over te dragen aan andere entiteiten voor hun gebruik zonder uw uitdrukkelijke toestemming en u de mogelijkheid te bieden om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen.

Externe links; Als de gebruiker ervoor kiest om deze website te verlaten via links naar webpagina's die niet tot ons bedrijf behoren, is Almeria Housing niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of voor de cookies die ze op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.Juridische kwesties: Dit is een website die onderworpen is aan de Spaanse wetgeving. Almeria Housing kan de persoonlijke informatie die door de gebruiker is verstrekt zonder hun toestemming verwijderen wanneer dit wettelijk vereist is, of te goeder trouw handelen zolang deze actie nodig is om de gasten, bezoekers of medewerkers van Almeria Housing of eigendommen te onderzoeken of te beschermen eigendom van u (inclusief deze website).

Wijzigingen in het privacybeleid van deze website: Almeria Housing kan wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid van deze website. Alle wijzigingen zullen op deze website beschikbaar worden gesteld, om de gebruiker op de hoogte te houden.

Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
04620
Vera (Almería)
  • Almeria Housing
  • Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
  • 04620 Vera (Almería)
  • 645 517 366
  • 604 391 648

© Almeria Housing 2023

Algemene voorwaarden