• Almeria Housing
  • Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
  • 04620 Vera (Almería)
  • 604 391 648
  • 604 391 648
  • Bezoeken en contact
Zoeken

Cookies en privacy

Almeria Housing, gevestigd aan Calle Alfarero Salvador Hernandez EDF.  Vegamar S/N, 04620 Vera, Almería, Spanje, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://almeriahousing.nl

Calle Alfarero Salvador Hernandez EDF. Vegamar S/N, 04620 Vera, Almería, Spanje

+31 20 2222702

Almeria Housing is de Functionaris Gegevensbescherming van Viva La  Vastgoed Hij/zij is te bereiken via contact@almeriahousing.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Almeria Housing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt  van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:

- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in  correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder  ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@vivalavastgoed.nl,  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Almeria Housing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Almeria Housing analyseert uw gedrag op de  website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten  en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Almeria Housing neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen  hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Almeria Housing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Almeria Housing bewaart uw persoonsgegevens niet  langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Almeria Housing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit  nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen  aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Almeria Housing gebruikt alleen technische en functionele cookies.  En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie  is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website  wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die  wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de  website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar  behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor  cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies  meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is  opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door Almeria Housing en heeft u het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,  te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar contact@almeriahousing.com.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Almeria Housing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Almeria Housing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u  de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze  klantenservice of via contact@almeriahousing.com

Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
04620
Vera (Almería)
  • Almeria Housing
  • Calle Alfarero Salvador Hernandez 9
  • 04620 Vera (Almería)
  • 604 391 648
  • 604 391 648

© Almeria Housing 2024

Algemene voorwaarden